Vi har inngått samarbeidsavtale med Giscon Gislason Consulting.

Avtalen gjør det mulig for oss å benytte The STORM System metodeverk og teknologi som hjelpemidler ved utvikling, implementering og evaluering av visjonær og verdibasert ledelse.