er fundamentet vi bygger relasjoner på

Mot – fordi vi har mot til vilje, og vilje til forpliktelse og ansvar
Styrke – fordi vi er ydmyke for andres behov
Samarbeid – fordi vi bruker den tiden som trengs for å utvikle langsiktige relasjoner
Humor – fordi vi vet at lun humor gir positiv effekt i læreprosesser
Ressursforvaltning – fordi vi bruker alle sterke sider, og videreutvikler de mindre sterke
Respekt – fordi vi er overbevist om at alle intelligenser er likeverdige