Eli Margrete S. Stølsvik    daglig leder

stoelsvik_eli

Eli Margrete Skjørestad Stølsvik (f.1955) er utdannet revisor ved HiS (nå: UiS) med tilleggsutdannelse i språk, kommunikasjon, kursdesign og kunnskapsformidling (advanced facilitation skills).

Hun har solid erfaring fra stillinger innen økonomi, administrasjon, revisjon og bedriftsrådgivning.  Etter mange år i arbeidslivet innså hun at det var de menneskelige relasjonene og kreativitet som ga henne mest arbeidsglede. De samme områdene som skaper flest bekymringer og «stjeler» arbeidsgleden når de ikke fungerer optimalt.  Med en sterk og levende visjon om at hun skulle bruke sin egen kreativitet til å forløse uforløst potensiale innenfor disse områdene, tok hun tilleggsutdannelse innen kursdesign, kursutvikling og facilitering på forskjellige opplæringsinstitusjoner i England, Frankrike og Danmark. Hun har mange års erfaring fra utvikling og implementering av opplæringsprogram i PricewaterhouseCoopers nasjonalt og internasjonalt. I 2004 etablerte hun Weavers of Learning & Facilitating – WoLF hvor hun har spesialisert seg på facilitering av lederseminar og strategisamlinger, samt strukturering og ledelse av gründerprosjekter og endringsprosesser i små og mellomstore virksomheter.

Gjennom hele sin yrkeskarriere har hun holdt fast på strukturen og kunnskapene knyttet til økonomi, intern kontroll og regnskap fordi hun er overbevist om at endringsprosesser, både personlige og organisatoriske, er avhengig av en oversiktelig økonomisk situsjon for å gi et positivt resultat på lang sikt. Da hun besluttet å etablere autorisert regnskapsbyrå som egen avdeling i WoLF, var det derfor naturlig å etablere dette under et konsept som ivaretar kombinasjonen lederopplæring i praksis og regnskapsføring på kundens kontor ved bruk av fremtidsrettede online-løsninger.

Eli Margrete er en person som brenner for det hun tror på, og mye av fritiden hennes blir brukt til å innhente og spre kunnskaper om Camellia plantenes historie og mangfoldighet (se Camelliaforeningen.no). Poesi, venner og familie hører også naturlig inn i hennes liv. Hun har utgitt to diktsamlinger; «På smale stier i et arboret» (2003) og «Camellia-gjennom drømmevinduer» (2004).