Innenfor bedriftsutvikling har vi spesialisert oss på følgende områder:

  • Facilitering av strategisamlinger
  • Endringsledelse ved implementering av nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer
  • Styrerepresentasjon og møteledelse
  • Bistand til strukturering av FOU-prosjekter samt utarbeidelse av søknad om offentlig støtte til prosjektene (etableringsstipend, skattefunn etc.)
  • Administrasjons- og struktureringsstøtte, rutineimplementering og dokumentkontroll

Faciliterings- og ledelsesoppdrag utføres på dagtid, kveldstid og helger.

Ta kontakt for uforpliktende pristilbud.