«Hotell i særklasse»

Vi gjennomfører kurs på det stedet du ønsker at kurset skal avholdes – i kantinen, på hytta, på hotell i Norge, Island, Kypros, Brasil eller Svalbard for å nevne noen steder…

Hvis vi har påvirkningsmulighet anbefaler vi at kurset arrangeres på et sted som har et visst særpreg for å gi kursdeltakerne en kreativ opplevelse.

courseplace01 courseplace02