• Lederkurset Praktisk Regnskapsforståelse – Basiskurs!
  20-timers kurs som gir en grunnleggende innføring i informasjonen som kan hentes ut fra de forskjellige regnskapsrapportene fra regnskapsfører og revisor. Kurset passer for ikke-økonomer med lederansvar .
 
 • Lederkurset Praktisk Regnskapsforståelse – Utvidet ansvar!
  20 timers kurs som bygger videre på kunnskapene fra basiskurset.  Deltakerne fordyper seg i områdene likviditetsstyring, budsjettering, interne kontrollrutiner, kostnadstyper og kalkulasjon.
 
 • Vi tar utfordringer!
  20-timers kurs som passer for alle som leder seg selv og andre til videre vekst, forståelse og respekt
 
 • Gjennom glasstaket!
  En serie praktisk rettede seminarer som gir innføring i John C. Maxwell’s uomtvistelige lover for godt lederskap.
 
 • Styrearbeid i praksis!
  10 timers seminar for ledere og  styremedlemmer i lag og organisasjoner.
 
 • Lytt til arbeidsgleden!
  Halvdags seminar for alle som har levd en stund.
 
 • Suksess over stress !  (Beat Stress With Poetry)
  Halvdags seminar for alle som har møtt den deryktede «veggen» og for dem som ikke unngå å komme dit. Tekster fra boken «Camellia-gjennom drømmevinduer» blir brukt for å illustrere tema.